Od 1 stycznia 2018 zostaną wprowadzone nowe przepisy.

Od 1 stycznia 2018 zostaną wprowadzone nowe przepisy.

Młodzi kierowcy, którzy odbiorą dokument prawa jazdy po 1 stycznia 2018 r. będą podlegać nowym przepisom.

Od początku 2018 roku zostanie wprowadzone:

  1. 2 lata ograniczeń w okresie próbnym okres próbny będzie się liczył od dnia, w którym kierowca odbierze dokument prawa jazdy. W niektórych sytuacjach będzie on podlegał wydłużeniu na podstawie decyzji starosty. Bedzie to możliwe, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełni dwa wykroczenia potwierdzone w tym okresie mandatem karnym lub prawomocnym wyrokiem sadu. W takiej sytuacji okres próbny zostanie obowiązkowo przedłużony o 2 lata. Okres próbny będzie można tez kilka krotnie powtarzać. Bedzie dotyczył osób, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B oraz piratów drogowych, którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami, jeżeli taka osoba ponownie przekroczy liczbę 24 punktów karnych w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny. Jeśli kierowca w ciągu 5 lat od zakończenia kursu ponownie przekroczy 24 punkty karne, będzie musial na nowo podejść do egzaminu na prawo jazdy.
  2. Zielony listek Podczas trwania okresu próbnego kierowca będzie musial mieć oznakowany samochód z tylu i z przodu biała, okrągła nalepka, na której tle będzie widniał zielony liść klonowy. Ten symbol kierowca będzie obowiązany posiadać na samochodzie przez pierwsze 8 miesięcy, niezależnie czy kierowca będzie poruszał się swoim, czy cudzym pojazdem.
  3. Dodatkowe limity prędkości Przed upływem 8 miesiąca okresu próbnego poczatkujących kierowców będą obowiązywały bardziej rygorystyczne ograniczenia prędkości. Młody kierowca nie będzie mógł jechać szybciej niż 50km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym i 100km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.
  4. Zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesięcy Osoba, która odbierze prawo jazdy przez pierwsze 8 miesięcy nie będzie mogła podejmować pracy zarobkowej jako kierowca pojazdu określonego w prawie jazdy ka. B ani wykonywać osobiście działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu takim pojazdem.
  5. Obowiązkowy teoretyczny kurs doszkalający Kursy doszkalające w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego będą prowadzone przez wojewódzkie ośrodki szkolenia kierowców. Beda one w formie 2 godzinnych zajęć teoretycznych. Obejmować będą przede wszystkim problematykę wypadków drogowych, psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwo w ruchu drogowym, przedstawienie czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
  6. Obowiązkowe szkolenia praktyczne Szkolenia praktyczne z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym będą prowadzone przez ośrodki doskonalenia techniki jazdy. Podczas ich trwania kierowcom zostaną przedstawione niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości. Takie zajęcia będą trwały 1 godzinne.

Udział w kursie teoretycznym jak i w szkoleniu praktycznym będzie odpłatny. Za kurs będzie trzeba zapłacić 100 zł, natomiast za szkolenie 200 zł. Zarówno szkolenia jak i kurs będzie trzeba zaliczyć między 4 a 8 miesiącem od dnia odebrania prawa jazdy.

Redaktor naczelny

Celem serwisu było i jest informowanie użytkowników o najnowszych tematy związanych z egzaminem na prawo jazdy w RP. Stworzyliśmy przez lata sieć współpracy z Ośrodkami Szkolenia Kierowców w całej Polsce oraz z serwisami takimi jak www.prawo-jazdy-360.pl które umożliwają naukę na testy na prawo jazdy i wzorowe przygotowanie do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy