Bardziej przyjazny egzamin.

Bardziej przyjazny egzamin.

Wszystkie osoby podchodzące do egzaminu na prawo jazdy przezywają stres z nim związany.

Większość kursantów bardziej obawia się egzaminu praktycznego niż teoretycznego. Możliwe jest jednak, że niedługo się to zmieni, ponieważ od 10.11.2016 roku zostały wprowadzone zmiany, dzięki którym egzamin na prawo jazdy stal się bardziej przyjazny dla kursantów.

Według przepisów, które obowiązywały do dnia 10.11.2016 r., jeżeli zdający popełnił błąd (określony w tabeli błędów w rozporządzeniu) egzaminator był obowiązany przerwać egzamin po czym zdający automatycznie kończył egzamin na prawo jazdy z wynikiem negatywnym.

Od 10.11.2016 r. egzaminator nie ma już obowiązku przerywania egzaminu może to zrobić, ale nie musi. O tym czy konieczne jest przerwanie egzaminu będzie decydował wyłącznie egzaminator na podstawie sytuacji panującej na drodze oraz ogólnej oceny tego jak kandydat jest przygotowany na kierowcę. Niepoprawne wykonanie, któregoś z zadań egzaminator może potraktować jako jeden z dwóch błędów, które można popełnić i kontynuować egzamin.

Na stronie infrastruktury i budownictwa możemy przeczytać o tym, że zmiany, które zostały wprowadzone nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami pozwolą na to, aby egzaminatorzy mogli bardziej elastycznie oceniać kandydatów na kierowców. Dzięki tej zmianie podczas oceny kandydata egzaminator może bardziej uwzględnić jego umiejętności, niewłaściwe oznakowanie dróg czy też różne nietypowe sytuacje występujące na drodze.

Redaktor naczelny

Celem serwisu było i jest informowanie użytkowników o najnowszych tematy związanych z egzaminem na prawo jazdy w RP. Stworzyliśmy przez lata sieć współpracy z Ośrodkami Szkolenia Kierowców w całej Polsce oraz z serwisami takimi jak www.prawo-jazdy-360.pl które umożliwają naukę na testy na prawo jazdy i wzorowe przygotowanie do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy