Przebieg egzaminu.

Przebieg egzaminu.

  1. Egzamin teoretyczny: - Jest to test jednokrotnego wyboru,
  2. Egzamin praktyczny:
  • Egzaminator sprawdza w tym etapie dokument tożsamości osoby podchodzącej do egzaminu, przedstawia się i upewnia czy dana osoba rozumie zasady przebiegu egzamin

- Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu

  • Podczas gdy egzaminator losuje osobę egzaminowana, komputerowy system automatycznie losuje czynności z zakresu kontroli technicznej pojazdu, mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy, które osoba egzaminowana będzie miała wykonać.

System losuje po jednym elemencie, który osoba egzaminowana będzie musiała sprawdzić z grupy:

1.

- poziom płynu hamulcowego,

- obecność płynu w spryskiwaczach,

- działanie sygnału dźwiękowego,

- poziom oleju w silniku,

- poziom płynu chłodzącego,

2.

- działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

- działanie świateł mijania,

- działanie świateł drogowych,

- działanie świateł hamowania ‘STOP’,

- działanie świateł cofania,

- działanie świateł kierunkowskazów,

- działanie świateł awaryjnych

- działanie świateł przeciwmgłowych tylnych - jeśli występuje.

dodatkowo dla kategorii B (96), B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:

- sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia lądunku,

- sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa pojazd silnikowy obok przyczepy)

Osoba egzaminowana musi przygotować pojazd do jazdy, aby mogła go bezpiecznie prowadzić. Przygotowanie polega na:

- ustawieniu fotela,

- ustawieniu zagłówka,

- ustawieniu lusterek,

- zapięciu pasów bezpieczeństwa,

- upewnieniu się, czy drzwi pojazdu są zamknięte.

- Wykonanie zadań na placu manewrowym

  • Egzaminator podczas tej części egzaminu może ocenić czy osoba egzaminowana potrafi bezpiecznie panować nad pojazdem i czy potrafi używać elementów pojazdu.

Zadania do wykonania na placu manewrowym mogą się różnic w zależności od kategorii prawa jazdy.

- Wykonanie zadań w ruchu drogowym

  • Ta cześć egzaminu jest przeprowadzana, zęby sprawdzić umiejętności osoby egzaminowanej pod względem bezpiecznego, zgodnego z przepisami, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, w ruchu drogowym.

Egzaminator będzie zwracał szczególna uwagę na to w jaki sposób wykonywane są manewry na drodze, sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem, skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia na drodze, to czy osoba egzaminowana potrafi ocenić potencjalne lub rzeczywiste zagrożenia na drodze oraz jej zachowanie wobec innych uczestników

- Omówienie egzaminu

  • Po zakończeniu praktycznego egzaminu państwowego egzaminator dokładnie omawia wynik egzaminu, jeżeli wynik jest negatywny to podaje przyczynę jego uzyskania.

Redaktor naczelny

Celem serwisu było i jest informowanie użytkowników o najnowszych tematy związanych z egzaminem na prawo jazdy w RP. Stworzyliśmy przez lata sieć współpracy z Ośrodkami Szkolenia Kierowców w całej Polsce oraz z serwisami takimi jak www.prawo-jazdy-360.pl które umożliwają naukę na testy na prawo jazdy i wzorowe przygotowanie do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy